Avärke

Old Swedish Dictionary - avärke

Meaning of Old Swedish word "avärke" (or aværke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärke (aværke)
verk, byggnad, särsk. vattenverk. " al miin hws oc awärche" SD NS 2: 522 (1412). " fyrscripna godz var häradzsins almenninger .... oc wreta closter ägher awerken" BSH 2: 66 (1399). dömpdom vi. .. for[nämp] da wreta clostre thera awerke at behalda ib. " kenomps wi tildömpt. .. wreta clostre awerkin aff them ström" VAH 24: 318 (1414). " dömis niclis arudzons arwom afurärchin wppa them strömenom" ib 319 (1414). " ath lösa auärchen aff strömenom ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärke may have also been written as aværke

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back