Avärke

Old Swedish Dictionary - avärke

Meaning of Old Swedish word "avärke" (or aværke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avärke (aværke)
verk, byggnad, äfv. koll. (Ef ter hustru Ingegerd Magnusdotters död skulle Vreta kloster vara berättigadt till) all awerke (i gården GunnarsthoRP och GunnarsthoRPa qvarn) RP 2: 256 (1393). ib 367 (1399). epter hans dödh skal alt hans awerke, som tha oppa tomphena är, höre clostreno tiil VKJ 180 (1500). " affhender iak mik oc minom arffuom fornempda huss oc alt anna awerke" Arnell Brask BiIII 41 (1513). HSH 17: 185 (1524, Brask), 186. - vattenverk. all kar ther i strömmen teslikes oc laner. .. äre all lny affuerke HSH 14: 68 (1525, Brask).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so avärke may have also been written as aværke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back