Ävärþelika

Old Swedish Dictionary - ävärþelika

Meaning of Old Swedish word "ävärþelika" (or æværþelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärþelika Old Swedish word can mean:

ävärþelika (æværþelika)
L.
ävärþelika (æværþelika)
1) evärdligen, för evärdliga tider; alltid, ständigt, för beständigt. giui Sua mykyt ingäld til altarit at een prestir mahge ewerdhelica (perpetuo) oppehallas aff thy Bir 3: 52. giffwi änkte aff ällir til äwerdhelica af klostrisins affrade oc ränto ib 5: 114. " alla the thetta breff höra ällir see helsar jak. .. äwerdelica medh gudhi (salutem in Domino sempiternam)" SD 6: 169 (öfvers. i vidim. af 1441). ib 2: 433 (öfvers.). BYH 1: l80 (1377), 184 (1380), 189 (1382) o. s. v. hans siäl loktar mz dygdhe-. like frägdh ewerdhelika ower alla wärldina MB 1: 272. waar herra. .. bränner sodoman oc gomorram, oc alt landith om kring. .. oc sänkte thz alt swa ndiher, at weerdhelika ganfer lukt haff ower ib 194. (Simon Magnus sade) thöm alla äuerdhelica lifwa (perpetuos effici) honom trodho Lg.">Bil 948. " thy lönis min ära nkara stund at hon skal fore astundan oc tro thäs sälicare äuerdhelicare (för -lica; perpetuo) synas" Bir 2: 287. - för alltid, för evigt. bewara oc göm min iomffrudom, tik äwerdelika offradhan Lb 3: 273.
ävärþelika (æværþelika)
2) evigt evinnerligen, i evighet (jfr ävärþeliker 6). ther (i öster) rinder hon (solen) op hwar dagh daghlika, oc ther skal lhon sätias a domadagh oc standa ewerdhelika MB 1: 124. ib 66. " tha skiin. .. the signadha solen gudz änlite fore hwariom donde manne ewerdhelika" ib 69. at þu moge äverleka (æternaliter) gläþias Lg.">Bu 18. the skulu lofwa thik sin gudh äuärdhelica for lvtan ända (in sæcula sæculorum) Bo 255. Su 320. " giff os thina nadh. .. at wi maghom tik nw oc äwerdelika täkkias" ib 322. " them sPar han her timelika, huilka lhan fördömer äwerdelika" Lgren. 1875.">LfK 104. wtwäl. .. her plaghas tymelika, at han tik sPari äwerdelika ib. äwedelika pinas ib 115.
ävärþelika (æværþelika)
3) evinnerligen, i evigehet; af evighet (jfr ävärþelier 7). then som ewrdhelika (in æternum) liver, han skapSDhe alt sänder MB 1: 35. gudh gör vnder. .. mz eno rdhe, ey mz mwnne taladho vtan ewerdhelika hugxadho ib 33. " maghom wi sighia at war herra skaPadhe owerdhelika wärldina, mz sinom ewerdhelikom hugh oc wilia ib. "ib 31, 32. then som ärlikaster är somg udh siäler, han är fulkomin aff sik siälwom ewrdhelika ib 126.
ävärþelika (æværþelika)
4) i förbindelse med negation: i tiden, i evighet, någonsin. at ybernia skulde ekke äwerdhelica fordaruas älla ödhelägias af hedhningom Pa 4. " nu vptendes the heLga skynande lyktän j vatzstens clostre huilkens heLgra epterdömelsanna lyws alder sluknar äuerdeligo" Lg 3: 571.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärþelika may have also been written as æværþelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • äwerther- MELL SVþ 1: pr. li var., 2: pr. i var. äuerdhe- Bil 948.
  • äwerde- Su 320 ; Lg 3: 273 ; LfK 104 (på två st.). äwerdher- SD 2: 483 (öfvers.). ewärþe- MELL SVl l2: pr. i var. euärðe- SML Conf., Add 6. ewerdhe- MB 1: 31, 32, 33 o. s. v.; Bir 3: 52 ; BYH 1: 180 (1377). ewärþiUplL Conf. ewärdo- StadsL Add D 2. äwerdeligha LfK 104.
  • äuerdeligo Lg 3: 571.
  • äwärþlika MELL SVl 2: pr. li lvar. ewärdþlikä SD 1: 669 (1285, gamma afskr.).
  • ävärleka Bu 18),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back