Ävärulds

Old Swedish Dictionary - ävärulds

Meaning of Old Swedish word "ävärulds" (or æværulds) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävärulds (æværulds)
i adj. användning: evig. thet warder thöm äuerdlik gözka til tera siäl ok äuerelz lif KS 52 (132, 56). " the ther älska ok slama vndi sik ilgernix män, the skulu thöm haua i androm hem iui sik the til at lthe skulu thöm plågha i äwärulz pine" ib 49 (126, 53). jach. .. kännis. .. mik. .. hawa. .. giwet. .. domkirkiunne i skara. .. min gardh i askeem. .. til ewärlz egho SD NS 2: 602 (1413). På de anf. ställena skulle emellertid sammansättningarna äräulds lif, ärävulds, pina äräulds ägha kunna anses föreligga.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävärulds may have also been written as æværulds

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • äwärulz.
  • äuerulz.
  • ewärlz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚢᛚᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back