Äväruldsliker

Old Swedish Dictionary - äväruldsliker

Meaning of Old Swedish word "äväruldsliker" (or æværuldsliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äväruldsliker (æværuldsliker)
evig, oförgänglig, sträckande sig utom timlighetens gräns. huar ofmikit spar ok göme jorderikes godhz, thet är wärdoght at han miste ärulzlikt godhz ok hugnadh KS 46 (118, 50). huath må mera därskapr wara än at then ey hauer godhz ella werulzlikan hedhr, han ok suä tapa medh sinne hughmödho evärlizlika glädhi ok äro ib 48 (121, 52). rökta sinom barnom ärevulzlikt uphälde ok fulkummilse til tera siäl ok samuit ib 52 (131, 56). wil tu koma til ä wäruldzlikt lif, tå halt budhorden ib 51 (128, 55). til eruälzlikan dödh ib 50 50 (128, 54). Jfr ärväþeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äväruldsliker may have also been written as æværuldsliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ävärulz-.
  • evärilz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛅᚱᚢᛚᚦᛋᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back