Äve

Old Swedish Dictionary - äve

Meaning of Old Swedish word "äve" (or æve) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äve Old Swedish word can mean:

äve (æve)
1) lefnadslopp, lefnad; lefnadsförållanden. huru hans äfwe hafwa warith Al 1180. " varda visselica the människiona ytro äwe värre än teh förra varo" MP 1: 95.
äve (æve)
2) lefnadsåldrar, mansådrar, tidsåldra, tider, tid. some prest i india lande. .. liwa mang äwe aff enne fruktz dygdh MB 1: 108. " mannen matte mang äwe hawa närt sit liiff widh paradiis frwkt" ib 126. " mädhan een planete stiärna ganger sköt omkring, tha kobmer annor seent, oc swa marhg äwe hwar om andra" ib l66. än gla waro skapadhe mangom äwum fore iordh oc himil ib 48. marghom äwom fore waara dagha ib 260. lagnhom äwom (Cod. A mangom aarom 12).. . för än hon war föd ib (Cod. B) 528. " han war wäldoghaster herra i landom i gaMBlom äwom" ib (Cod. A) 68. j gaMBlom äwom (diebus antquis) war rom swa som lita lärift Bir 1: 385. " lekmannana stadhge var väl skipadhir fordhom j gaMBlom äwom (teMPore antiquo)" ib 3: 366. lswa som Almänningx folk giordh i fornom äwom MB 1: 369. " thz war sidher i them äwum" ib 208. ib 214, 220, 281, 447. Bil 82. Su 419. " wärlden görs gamul i varom äwom" ib l381. aff them äwum oc ltil wars herra byrdh MB 1: 263.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äve may have also been written as æve

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back