Ave maria

Old Swedish Dictionary - ave maria

Meaning of Old Swedish word "ave maria" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ave maria
Ave Maria. läsa. .. ena aue maria SD NS 1: 551 (1406). " hon haffuer känt oss aue mariona" Lg 3: 22. " ena aue maria scal hwart idhra läsa" ib 26. " aue marian ib. "

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚽ:ᛘᛆᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back