Ävighet

Old Swedish Dictionary - ävighet

Meaning of Old Swedish word "ävighet" (or ævighet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävighet (ævighet)
evighet. " betenk. .. hulken osigeligin ävighet (för ärlighet?) äuerdelgia tilfögdom vara aldra helgra englanna. .. sälscapi" LfK 249. - (?) för thy at mannen syndar i sinne äwighet, som är i allo sino liffwerne, thy skal han äwerdelika pinas i gudz äwighet LfK 115.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävighet may have also been written as ævighet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back