Ävinneliker

Old Swedish Dictionary - ävinneliker

Meaning of Old Swedish word "ävinneliker" (or ævinneliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävinneliker Old Swedish word can mean:

ävinneliker (ævinneliker)
1) evinnerlig, alltid beståndande, alltid fortfarande städse förblifvande; oförgänglig, odödlig. þe. .. läto skriua iui altareno äuinnelekt friz mönstar Bu 64. " wars herra gerninga äre ewinnelika, thy at the winnas swa länge som han wil swa waro oc moysi lagh ewinnelik thy at the wunno allant then tima, som them hördhe til" MB 1: 444 jak vndirstodh, at all gudz handawärk äre äwinnelik ib 442. " matte tha mantzens likame wara ewinneliker aff nakre frwkt, tha ware han natwrlika odödheliker" ib 107. " nw är än äpter at spöria. än mannen skulle thola dödh, än han hafdhe ey syndath, eller skulle han wara ewinnelik" ib 103. " ey war mannin thässum lundom weinnelikin" ib 104. " han war ewinnelik, ey aff natwra, vtan aff gudz nahdom ib. nakath thing ma waaa ewinnelikt, antiggia for thy at thz är likamalöst. .. eller for thy at thz är likamlikt aff ewinneliko ämpne" ib 103. ib 109.
ävinneliker (ævinneliker)
2) evärdlig, stän dig, stadigvarande. thz ma ängeledhis säklias, thy at thz är ewinnelik ägha (possessio sempiterna) MB 1: 374. " afhändher jak mik thet for:de gootz wndhan. .. ok tileghnar jak jon torkilson ok hans arfua til ewinnerligha egho" SD NS 1: 6 (1401).
ävinneliker (ævinneliker)
3) evig, oafbruten, ständig. onde ängla the misto thz signadha morghen liwsith, oc nattadhis them ewinnelik nat MB 1: 53.
ävinneliker (ævinneliker)
4) om det som med utsträckning utöfver det timligas el. förgängligas gräns afser tillvaron efter döden och den yttersta dagen: evig, evinerlig, icke tagande slut. rees hon (jungfru Maria) op til then ewinnelika faghnath, som wi wäntom os til oprisa a doma dagh MB 1: 398. at the matto forskulla sik ewinnelik faghnath oc glädhi ib 49. ib 37. Bu 142. " äwinnelikt liiff" Bil 459. " ib l127. "Bu 183. MB 1: 108, 126. the. .. fingo ther (i himmelriket) äwinnelik löön MD 193.
ävinneliker (ævinneliker)
5) evig, evinnerlig, befinnande sig utom timlighetens gräns, saknande begynnelse och slut. iak är här paulus ävinnelekx ok ovinnelekx kunugs (regis æterni et invicti) riddare Bu 128. vi viliom ekke äunnerliks gudz ovinskap ther mz forthiäna Bil 598. " ewinnelikt nampn oc wald the sälasta trinitas, hon kallas oc himil" MB 1: 41. " är gudz siälffs alder, vtan allan tidhagang oc stunda, oc är hans ewerdhelik en stund, oc ewinnerlök, för än wärlden wardh oc mädhan wärlden är, oc äpter domadagh" ib 35.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävinneliker may have also been written as ævinneliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -leker: -lekt Bu 64 ; -leka ib 142; -leks ib 183 ;
  • -lekx ib 128.
  • äuinnerliker: -liks Bil 598.
  • evinneliker.
  • ewinnelikin MB 1: 104.
  • ewinneligh: -ligha SD NS 1: 6 (1401)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back