Ävintyr

Old Swedish Dictionary - ävintyr

Meaning of Old Swedish word "ävintyr" (or ævintyr) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävintyr Old Swedish word can mean:

ävintyr (ævintyr)
1) äfventyr, (oVanlig el. mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKvärdig, i sht med fara förbunden) händesle som (oväntadt) MPter ngn; mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlig tildragelse; farlgit el. riskabelt företag. huath äwintyr honum matte ther ske Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1585. STrand. 1853.">Fr 135. Al the äwintyr som här ma ske Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 997. " thz skAl man bade höra ok see at ther skAl äwintyr epter skee" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1025. hwath äwintyr kom them tha til handa Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 70. " a äuintyr farä" ib 1878. " a äwintyr tha kom iak hiit" STrand. 1853.">Fr 118. Va 42. " at thölkin riddare Var komin häre ther swa foor äwintyr at leta" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 237. " han mon oSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMykith a äwintyr fikia" ib 1954. " han war. .. äpter äwyntyr fikn" Al 7954. " iak an honum ey thz äwintyr at fanga" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 648. ib 296, 333. han ville. .. taka os thz äwintyr ij STrand. 1853.">Fra thz ängin Vara matte thz fa ib l600. jak sigher honom huar han ma äwintyr faa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2889. tha maghin ij STundom äwintyr finna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 1471. vilin ij mik. .. thz äwintyr gifua ib 1642. " om ij mattin nakan thän riddara fa ther thetta äwintyr thordhe biSTa" ib 1143. " thz ängin herra then viSTe ther Flere äwintyr STrand. 1853.">FrjSTä" STrand. 1853.">Fr 8. han. .. sporde them Alla at radhe om hans son konigens dotter bade huro them Allom the om totte vm han thz ewintyr forsökte STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 387. " thz wil liak bälzST aff äwintyyr scriffwa hwath glädhe the mondo fordh[?om[ driffwa" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 57.
ävintyr (ævintyr)
2) händelse, tillfällighet, sluMP. " om wij sätie thetta örlig pa en lycka oc ewentyr, thet är gansca wadeligit HHS 20: 212 (1507). - til ävintyr(s), händelsevis; kanhända, till äfventyrs. hwat ey ären j til äffwentyrs (ne forte) boandes j naghet hwilkit os mz loth oc lykke til höre" MB 2: 24. " är myket fört för eder pa then werdig fader, oc tesligis til ewentyr föres för then gode hnerre pa eder" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 327 (1509). för thenne ock andre slike saker, skotzmAl och leghligheter, som til ewenturs andre gode herrer haffwa ib 519 (1512). förderffue the thenne skär j grunnen oc till äffwentyr landet met SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 226 (1505).
ävintyr (ævintyr)
3) lycklig utgång (på ett företag), lycka. vil gud oss ewintyr giffua, j skulin mik här ather see STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1591.
ävintyr (ævintyr)
4) fara, risk; »kaST». til lybke at segle med andre skep j Flathe, kunde vel hende, tha (han) ensamen thäden igen vilde, Vare STort ewentyr SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 416 (1509). thz hopit thu hafwir til the batan som thu hafwa wilt vtan äwentyr gör thik til een okir karl ST 491. Alle the som fölya gardenom pa sina eghna lykko oc äwentyr i örlöghith STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 37. " jak STaar myn äwentyr" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1345. " om kAlmarna sloth wordhä wij STaa waar äwentyr swaa her effter som her til" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 186 (1504). ib 417 (1509). " ther vm STaa sith äffwentyr" ib 62 (1467). the till tyske STäderne vilie segle STonde sin egen äwentyr SToria. 1816 ff.">HSH 20: 264 (1508).
ävintyr (ævintyr)
5) Berättelse om äfäventhyr (i bem. 1), afventyr, saga, fabel, dikt. som iak ij bökir skirfuith sa ok äwintyrith sigher ij STrand. 1853.">Fra Fl 2. STrand. 1853.">Fr 464. " han hoff sith äuintyr (hann hóf þar upp sina sögu) eet äwintyr thz byrias här" STrand. 1853.">Fr 1. her effter böriäs eth höffuiST äuintyr aff naMPnlos och fAlantin Va 3. han kunde. .. visor sagor oc äwentyr MD 350. " euentyr han for them sagde ok skemtans ordh for them vp lagde ib(S) 261. "ib 224. äwintyr äller annor nymäär äller fanyt ordh thz tAlas ey här Al 6249. " insändande hiärtano värlizlica sanga luSTa ok vmskiptelica andbudha sötelica liudhande onyttelik äuäntyr (fabularum) oc annor thing" Bir 3: 244. the. .. sculo bort vända sina hörsl STrand. 1853.">Fran sannind oc vmuända sik til squAldir ok äfuinthyr (ad fabulas. .. convertentur) MP 1: 264. " plägha Aldregh fafänger sitia ok höra äwintyr ok tidhande" Ber 259. " tAla ey fwl äwäntyr (turpes fabulas)" ib 103. - (?) vil mik nu äwintyr swika STrand. 1853.">Fr 128. - Berättelse, legend. thänna sama nadena fore annars bön skuldh wart niwtande ath en syndogh qwinna thär hon lagh vppa sina sotta sängh j sin ytherSTa thima aff huilkit eth äwentyr STar scriffuat MP 4: 181. ib 186. " thänne gudz rätwisone. .. betänkte en goder konunger. .. aff huilkom eth äwentyr oc järtekne STar scriffuat" ib 226. visa, qväde. mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK lhär epter ith äwerntyr MD (S) 220. - visa föremål för spe. han. .. skAl Vardha mangra manna äwintyr ok löghe (ridiculum multorum) Bir 3: 332.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävintyr may have also been written as ævintyr

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äwyntyr.
  • äwentyr.
  • äwäntyr.
  • äwintyr.
  • ewentyr.
  • euentyr.
  • ewentur.
  • -tyyr )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚿᛏᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back