Ävintyr

Old Swedish Dictionary - ävintyr

Meaning of Old Swedish word "ävintyr" (or ævintyr) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ävintyr (ævintyr)
1) äventyr, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlig händelse, oväntad tilldragelse, farligt företag; berättelse om ett äventyr. Nenia barna grater fafängth äffwentyr. .. Nenia vaggo visa fwl äwentör STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 349. Tha badh K.M:k at hwar thera skulde eth äuentyr sighiä KarlM(Ver) 16 (Prosadikter 255). swa lyktom wi waar äuentyr ib 42 (Prosadikter 305). Min son, tik tilbör sighia tith äwentyr, for thy hwar thin mäSTara sagde sith äwentyr, for thy hwar thin mäSTara sagde sith äwentyr för tina sculdh Prosadikter 215. 2) fara, våda, risk, vågspel. biscopens sySTer waar qwar vppa garden och bleff grepen och slapp seedhen medh ewentyr GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 21 (1508). - i uttrycket STa sin ävintyr (pl.). herre Bencter wilde oc sculde STa sijn eghen äwentyr, froma oc skadha, om han konde thöm godzen siälffwer friia til sik SD NS 2: l811 (1414). jak STaar myn äwentyr hwath i ären wthe äller ynne STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 46 (v. 1345). meth tomptynne skall Magnus siälff STa sin äwenthyr meth SD NS 3: 273 (1417, avskrift). Olaf skulle STa sin egin äwentyr ATb 154 (1461). (Fogden, borgmäSTarna och rådet nedsate böterna från 50 till 20 maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) medh swa foroordh, ath koma ecke peningane i rettin innan manedag neSTkomande, tha STa sin ewentyre STb 1: 391 (1482). Niclis scriffuer hade sama skyp thwenne reser wthreth til siöss. .. och hauer ther medh farfa och ewentyr STadt ib 3: 316 (1496). tet skyppeth, som haffuer lupit pa Niclis scriffueres ewentur, ok loth for:de Oleff Nielsson Niclis scriffuer ther om allaledes quit ok fry fore samma skyp ib 3: 329 (1497). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 186 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ävintyr may have also been written as ævintyr

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äventyr )
  • *ävintyrs diktare

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚠᛁᚿᛏᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back