Avita

Old Swedish Dictionary - avita

Meaning of Old Swedish word "avita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avita
förevita, förebrå. " med personens ack. guz moþer auite riddaren" Lg.">Bu 20. " hördhe hona han awita" KL 14. " awitadhe hona at hon war mz barn" ib 112. " at thw af uitir thic siälfuan" ib 285. " awiita han oppenbarlika MB 1: 365. "" ängin ma awiita them som fulle äre aff sinne natwro" ib 114. " affwitte them oc snybde bradhlika ib 422. "" epter at dismas hadhe swa awiit gesman ib 2: 387. togh at awiita sina husfru ewam" Lg 90. Lgren. 1875.">LfK 141. " the monde tha mig så mykit åwithä" RK 3: 4281 (sista forts.). awitto sik inbyrdhis KLemning. 1860. SFSS.">Bo 172. " awitto han oc rögdho mangom lundom" MB 2: 373. " han awitte them for osidhi" Lg.">Bil 86. - pass. hon vardhir straffadh ok auith mz skam oc obrygdhilsom (opprobrio redarguitur) vm hon findz ohöuisk KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 113. " kanunkin a vitis ok straffadhis (arguebatur)" ib 1: 321. " tha afwitis han oc callas (arguitur) suasom drapare" ib 2: 269. ware wärdhir at awitas (anKLagas) ok dömas for ondan wilia swa som for gerningh ib 1: 111. ib191. the suitos (reprehendebantur) ther fore KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. ib 141. - med personens dat. awitadhe hanum hwi han giordhe ey som hanum war Lg.">Budith Lg.">Bil 283. -- förebrå för, KLandra. med sakens ack. toko the thz fore som the matto afwita oc straffa KLemning. 1860. SFSS.">Bo 122. starKLica afwita (reprehendere) jdhirs kötz astundilse KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 88. " awita annars willo" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 149. " affwitte oc straffuadhe (arguebat) roms inbyggiara owirgang oc synder KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. - pass. thz som mäst är auitande" KLemming. 1860.">Gr 286. " skalt thu ey dröuas at min ordh avitas for lygn (arguantur mendacii)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297. - med prep. af. autadhe (arguebat) aff godhgerninga othokka KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 418. - med prep. a (pa). auithä pa hans snödhä liffuerne Lgren. 1875.">LfK 215. - (awitte för aminte? awitte han them the vndirliga gärnina som gudh haffde fordhom giort MB 2: 326 .)

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • afvita.
  • affvita. -er, -te eller -adhe, -ter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back