Aviteliker

Old Swedish Dictionary - aviteliker

Meaning of Old Swedish word "aviteliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aviteliker Old Swedish word can mean:

aviteliker
1) straffvärd, tadelvärd. " hwat seer thu avitelikit (reprehensibile) j thänna här nar star" Bir 1: 372. han är avitelikin ok straffande (reprehendus) j androm trem thingom ib 373. ib 2: 30, 3: 305, 5: 23. MP 2: 240. Ber 103, 106. Jfr oaviteliker.
aviteliker
2) bestraffande. blandha. .. iblandh söth ordh nakor awiteliken (increpatoria) Su 115.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -likin.
  • -liken.
  • affwitelikin Bir 5: 23),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛁᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back