Avitilse

Old Swedish Dictionary - avitilse

Meaning of Old Swedish word "avitilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avitilse
och f. förebråelse, bestraffning, KLander. hardh ordh oc auitilse KL 14. " mz awitilsom" ib 97. " samuitzins motbit ok afwitilse" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 186. " vm nakar stunge han mz hwasse ok bitirlike auitilse (correptione)" ib 1: 64. " nar nakrom sändis breff hiolt thz breff afwitilse ok manilse" ib 3: 418. " mot afwitilsom" ib 2: 157. ib 233, 230, 3: 11. Ber 61, 62, 64, 230. LfK 141. " mz myKLe awitilse" MB 2: 405. tala ey thz thin owin maghe gripa thik til awitilsa (quod indigne suscipiat adversarius) Ber 103. nyta hardha auitelsa hamar KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 230. " hwat thz vare hällir glädhis sangir älla helsama auitilsa breff (littera reprehensionis salutaris)" ib 3: 418. " thetta är ey afwitilsa breff" ib. " taladhe the mz awitilsa röst (voce increpationis)" MB 2: 402. " höre awitilsa ordh (verba increpationis)" Ber 62.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • auitelse.
  • afwitilse.
  • afwitelse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛁᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back