Avugher

Old Swedish Dictionary - avugher

Meaning of Old Swedish word "avugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avugher
som röres i annan riktning än den rätta el. vanliga, afvig, vänd åt orätt håpll, bakvänd, omvänd. agrippa. .. awoger födher (d. v. s. född med fötterna före) GU C 20. s. 13. - bildl. förrädisk. widher them ther awoghen skiold föra amote thörra rätta herra RydBerg Tr 2: 344 (1365). agogan sköld Bergström Arb Kr 1: 156. - vänd åt orätt håll, verkningslös. lhan (Hieronymus) war. .. starkaste stridz man mot kättarom. .. han fördhe. .. ey awogt spiwt Hel män 159.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back