Avugher

Old Swedish Dictionary - avugher

Meaning of Old Swedish word "avugher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

avugher
bakvänd, baklänges. gingo awogha (retrorsum) MB 1: 173. Di 53. SGG 134. - förräDisk. förde awigh skiäl mooth sin rettha herra och foolsterrike BSH 3: 298 (1471). " som fört haffue awug skiöld emot theres rette fädernis ricke" ib 5: 306 (1507). Al 1688. - Jfr ateravugher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ogher.
  • -igher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back