Ax

Old Swedish Dictionary - ax

Meaning of Old Swedish word "ax" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ax
ax. " the wridhu kornit w axomen" Bo 50. rätuist är at. .. kornit (ɔ: skuli) starklica thryskias at thz skuli skilias fran axgeno oc agnine Bir 2: 55. ib 3: 111, 112. MB 1: 90, 2: 210. - Jfr korn-, rogh-ax samt oaxaþer.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • agx MB 1: 90 ; Bir 3: 111, 112),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back