Ay

Old Swedish Dictionary - ay

Meaning of Old Swedish word "ay" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ay
, interj. lss uttryck för bedröfvelse el. beklagande: ack, o ve. ay at flere äru i gudz kirkio ley som gömara vtan swasom legho drängia Hel män 110. ay thy wär thät är soma stadz i kirkionne: at the omättelika vpswälghia folkx goz oc äruodhe ib.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back