Badha

Old Swedish Dictionary - badha

Meaning of Old Swedish word "badha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

badha Old Swedish word can mean:

badha
1) bada (trans.). badha sigh j thera varmo blodhe Bil 565. - tvätta, bada, smörja. bada honom ther wthi KLemming 1--10. 1883--86.">LB 4: 341. " ath man badar och basar bwkin i varmo vathne" ib 7: 80. " bade sig ther wel med" ib 27. badha sijn bwk wel mz samma yrter ib 29. " oml man badhar sik medh henna warma oos" ib 2: 53.
badha
2) bada (intrans.). Iv 5301. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 44. " lata han badha" KL 120. han badhadhe för i kaldo bazstowo ib 121. " krakan är ey thy hwitare at hon opta badhar" GO 490. brunno ok badhadho i grafwm fullom mz vällande malm Su 460.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back