Baiesalt

Old Swedish Dictionary - baiesalt

Meaning of Old Swedish word "baiesalt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baiesalt
= baian. ix (9) tonne bayesalt Skotteb 385 (1464 ; Kämn). VKU 2 (1539). " bayosaltidh skal vara til viktenä xv (15) lispund vthan tunna trädh" STb 1: 182 (1478). ib 127 (1477). - Jfr baian, baie.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baye-.
  • bay- VKU 2 (1539)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛁᚽᛋᛆᛚᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back