Baiisk

Old Swedish Dictionary - baiisk

Meaning of Old Swedish word "baiisk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baiisk
kommande STrand. 1853.">Från VäSTeuropa, seglande på VäSTeuropa (möjligen avseende en söder om Nantes belägen hamnplats, Baye, där STrand. 1853.">Främmanded fartyg brukade förankra vid handelsfärder till södra STrand. 1853.">Frankrike; jSTrand. 1853.">Fr SchillerLübben 1: 141 och SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB art. bajsalt). nogre dager för palmar lopp then bayeske flote genom swndet STycken på Forn Svenska.">BSH 14: 47 (1525, Brask). " samma dach gaff tess bayske skyppere loff at skyppa hwar thera xx (20) leSTer lax STb 3: 257 (1495). "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ayesk.
  • baysk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛁᛁᛋᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back