Baior

Old Swedish Dictionary - baior

Meaning of Old Swedish word "baior" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baior
bojr medlem af den forna Ryska högadeln. " twa bayora. .. hadhe han tiil räffla" RK 3: 4320. ib 1: (till. till LRK) s. 241. then störste bayor FM 305 (1507). " the ypersthe baiorer" FH 7: 96 (1513).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bayor.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛁᚮᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back