Baka

Old Swedish Dictionary - baka

Meaning of Old Swedish word "baka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baka Old Swedish word can mean:

baka
1) baka. " thz offer, SOm offradhis aff iordhinna awäxt, skullo SOm baka i oghne oc SOm stekia i pannom oc SOm a riste" MB 1: 470. bakat brödh j oghne LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 115. Lg.">Bil 867. LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1644. VKR 36. MP 1: 99. Lgren. 1875.">LfK 90. Lg 3: 252. SO 213. - om kruttillveLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKning. jach [ha]ffwer en t[unna] salpether, ther bakar jach nw aff hwath jach kan BSH 5: 131 (1506). - Lg.">Bildl. ath wij haffue mothe hanom bryght och backat och then deel mothe hanom till reth, ther han och hans medholl scall illa behagha LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 208 (1508). - Jfr nybakadher
baka
2) uppvärma, gnida, ingnida (med varmt afkok). siwdz hon (örten) i watne ok wardir bakat mz henne niden tel LB 3: 68. " brystit bakas ther swa mädhir" ib 4: 353. ib 3: 120.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back