Baka

Old Swedish Dictionary - baka

Meaning of Old Swedish word "baka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baka
baka, genom utsättande för stark värme (i sht i panna el. dyl.) tillreda (vissa rätter). en bachad räth Brasks Motordn 6. en bachad räth aff miölech ib 11 backade retther ib 5. bakada struffuor ib 3. til lcollass bacada munka bestrrödda medh succher Sex ekon tr 271. - baka, gm bakning bereda (mjöl el. ngt annat till bröd eller till len rätt). iiij (4) tunnor miöll jak loth bakke Skotteb 445 (1471) ; Kämn). v (5) pund miöll, baget i brödh ib 424 (1469 ; Kämn). ib 415 (1468; Kämn). sod aff rötth vin oc ther j hönsa kräffuor oc bacat äller steekt äg Sex ekon tr 271. - omsluta med bakad deg el. bakverk, inbaka. bakat villebraad Brasdk Matordn 3; jfr ib 15. " bachada rwsin oc mandel lib 3. bachad äple med olia ib 7. - (?) sma bacada fiska medh miöl stänkte oc stecta j olia eller osalt smör" Sex ekon tr 271. smaa bachada fische med roffuer Brasks Matordn 7. stekth fisch eller bachad ib 8. lMed avs. på de tre sistnämda språkproven jfr emellertid SAOB B 105. - i lbakeverk avbilda. borgher eller bachad trää eller diur Brasks Matoordn. 5. - Jfr up-baka, ävensom asko-, genom-, ny-, ughns-bakadher.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • backa.
  • bacha.
  • bake.
  • bage Skotteb 415 (1468 ; Kämn)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Brasks Matordn
H. Hildebrand, Matordningen i biskop Hans Brasks hus (ur hds. fr. 1513--27). I Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s Månadsblad 1885 s. 1--21.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back