Bäkken

Old Swedish Dictionary - bäkken

Meaning of Old Swedish word "bäkken" (or bækken) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bäkken (bækken)
bäcken. " " SJ 359 (1469). BSH 5: 529 (1513).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bäkken may have also been written as bækken

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • beckin BSH 5: 529 (1513).
  • beckan SJ 359 (1469)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚴᚴᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back