Bakkorgher

Old Swedish Dictionary - bakkorgher

Meaning of Old Swedish word "bakkorgher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bakkorgher
korg som bäres på ryggen? korg som har form af en back el. ett tråg? om kool, mothen ther omm schall wara effther szom gammelt haffuer warid sex backorra (motsvarande ställe HSH 19 backoria 39) j en halff stiigh DD 1: 168 (1499, afskr.)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • backorr )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚴᚴᚮᚱᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back