Bakvärn

Old Swedish Dictionary - bakvärn

Meaning of Old Swedish word "bakvärn" (or bakværn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bakvärn (bakværn)
skydd i ryggen. MB 1: 316. Al 8939, 8946. BSH 5: 215 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bakvärn may have also been written as bakværn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚴᚠᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back