Bälde

Old Swedish Dictionary - bälde

Meaning of Old Swedish word "bälde" (or bælde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bälde (bælde)
STåt, makt, höghet, prakt, prål. bigfwer iak. .. hws ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgh makt ok bälle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2390. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All han giffwa tik mykit land oc rike oc osigäliga bälle" Di 36. hwar äru badhe hedhir oc bälle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36. ib 24, 56, 126, 140, 165, 256. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 322. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 128, 3: 211, 5: 135. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2904, 6512. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al ödhmiuktin är vmuämd til värlzlica bälde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 90. ib 333. " värlinna bälde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 254. höghfärdhinna bälde ib 329. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 166. MB 2: 246. iordhadho the han mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe äro oc SToro bälde ST 531. - skryt. ey vtläggiande älla tärande sin thing til sina rosn ok teilse älla bälde STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 457. ib 2: 156. rikedommanna bälle Su 131. - öfvermod, högmod. the fordhum bygdho babel mz bälde STenianus. Se Lg.">Bil 226. " hon haffdhe för nakra bälde i hughenom" MB 1: 95. " the hafdho änga bälde eller höghfärdh" ib 204. ib 100, 123, 297, 318, 377, 425, 473. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 134. ST 532. - Jfr högh-, of-bälde.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bälde may have also been written as bælde

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bälle Bo 36, 56, 126, 140, 165, 256 ; Gr 322 ; Bir 2: 333, 3: 211 ; Al 2390, 2904, 6512 ; Di 36 ; Su 131 ; MB 2: 219, 246.
  • belle Bil 861),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back