Balder

Old Swedish Dictionary - balder

Meaning of Old Swedish word "balder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

balder
L. båld, djärf, rask, dugtig, mäktig, förträfflig, utmäRKt. then ma wara i hiärtadh baAll ther the wilia haffwa til thiänara Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 54. " han Var stolt ok ij hiärtadh bAld" ib 2747. " än tho at ij ärin ij hugha bAld" ib 5260. " i waro bAlda" ib 470. ib 3079. " thera hoghmoodh är Alt for bAld" ib 2061. " han war en staRKer helade oc bAld" RK 1: 1109. " the (ɔ: thässe riddara) Varo badhe höfuizk oc bAld" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 5217. " han war from mectog oc boll" RK 1: (yngre red. af LRK) s. 275. Va 16. Al 2951. " thäs thykker thik wara mykith bAld" ib 6555. " j laten ider warä swa bAldä" Va 12. war en konung bAld Al 1705. ib 153, 3524, 3573, 4657, 8583, 10263. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 841. RK 3: 3777. MD 30, 41, (S) 257, 263, 281. thz gör them j ryktidh bAlla ib 279. thik thykker hona Vara bAld Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3067. " hon Var badhe hövizk ok bAld" ib 2007. " han haffde en dotther bAl ok rik" MD (S) 210. " nw är föth eith barn sa bAlth" MD 11. waar modher iordhin bAld Al 6098. ib 6338. " thiin fromheet bAld" ib 8326. " wänleek bAll" MD 99.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • baald Al 2951.
  • ball.
  • baall.
  • baal RK 3: 3777.
  • boll )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back