Bälgher

Old Swedish Dictionary - bälgher

Meaning of Old Swedish word "bälgher" (or bælgher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bälgher Old Swedish word can mean:

bälgher (bælgher)
eg. utsväld el. uppblåst hud (af ett djur hvars hud afdragits utan att buken blifvit uppskuren).
bälgher (bælgher)
1) buk. " hwat forbannadhe soo var the som swa sidhan bälgh (ventrem) hadhe" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 269.
bälgher (bælgher)
2) bälg, blåsbälg. blases swa mz twa bälya PM XLVI. tha blifwir än wädhrit atir j bälghenom Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 328. " öronin syntis sua som malm giutara bälghia" ib 2: 15. ib 1: 329. Di 49, 50. Jfr smids-, smidhio-bälgher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bälgher may have also been written as bælgher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • belger.
  • bälghiar.
  • bälyar.
  • belgar: -ana Di 49. belgir?: -ena ib 50.
  • bälgiom LfK 233, 237),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᛚᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back