Balia

Old Swedish Dictionary - balia

Meaning of Old Swedish word "balia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

balia
Sdw 2: 1194. balja, litet runt öppet träkärl. lIIII (4) saar ot (för oc) II (2) balior Inv cur Tynnelsö 7 (1443). PMSkr 350. ib 354. ib 424. balior oc trog Brasks Cal 266. HLG 2: 50 (1516). Skotteb 79 (1461-62). ib 439 (1470 ; Kämn). - Jfr kalk-, luta-, vatu-balia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • balior.
  • ballier Skotteb 79 (1461-62) , 439 (1470; Kämn)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Inv cur Tynnelsö
Inventarium curiæ Tynnelsö anno 1443. Ed. J. H. Schröder. 1839.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back