Baner

Old Swedish Dictionary - baner

Meaning of Old Swedish word "baner" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baner
1) baner, fälttekcen. sancte erics baner (d. v. s. riksbaneret). BSH 4: 196 (1495). - bildl. thätta (kristi kors och ord av Kristus) wari mith banir, min wärn, oc min skiollir SvB 506 (1400-talet). Jfr sigherbaner.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ir )
  • *baneraförare ,
  • *banersman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back