Baner

Old Swedish Dictionary - baner

Meaning of Old Swedish word "baner" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

baner Old Swedish word can mean:

baner
L.
baner
1) baner, fälttecken. " vexilla j: baner" LB 6: 284. " casta niþar hans mäRKe ok fanur ok baner" Bu 206. " j. .. läggin nidhir min baner (vexillum) oc oprätin ouinsins baner" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 390. the toko thera baneer ok thera meRKe RK 1: 720. konungsins baner war wprukt ib 896. konungsins baner war ther vtstikkat eth gylt leon mz tre hwita bara ib 1397. " en riddare hans baner förde" ib 1401. ib 3240. the swenska kom forst ppa then bana mz sa manghen herlyken fana aff the try ryke banere ib 1: (sfgn) s. 191. " the danska thera baner tha vtsla" ib 2: 7845. SD 4: 711 (1340?). Bu 508. Gr 322. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 16, 2: 268, 3: 388, 406, 407. RK 1: 133, 2: 2117, 2120, 2129, 8604, 8605, 8608, 8609, 8612, 8613, 8616. Di 3, 6, 10 o. s. v.
baner
2) under ett baner tjenande afdelning af hären, fänika. hwat for hanom j wägen laa forhärede the baner hanom folde thaa RK 2: 8692. - Jfr dala-, hovudh-, ränne-baner samt baniel.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baneer.
  • banner RK 2: 2117, 2120 o. s. v; Di 103.
  • banere RK 1: (sfgn) s. 191.
  • bannere Di 6, 10. -
  • banneret Di 3.
  • banrit RK 2: 8612),
  • baners mästare
  • banneers- OB 215),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back