Banerstang

Old Swedish Dictionary - banerstang

Meaning of Old Swedish word "banerstang" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

banerstang
banerstång. RK 1: 3245. Di 101, 217, 219.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bannera stang Di 101.
  • banere stong: -ena ib 217),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᚽᚱᛋᛏᛆᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back