Bansätia

Old Swedish Dictionary - bansätia

Meaning of Old Swedish word "bansätia" (or bansætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bansätia (bansætia)
bannlysa. " alla the som thessa forenämpda ilgerningia. .. dyrffwis ath göra. .. bansäthiom (excommunicamus) wl" GUmmerus Syn-stat 26 (senare hälften av 1400-talet). - part. pret. bansatter (-sätther), bannlyst. böþ. .. bansattu folke vttaf kirkiu ganga Saml 34: 278 (början av 1300talet). - förbannad. anathema sit han wri ban sätther GU C 20 s. 22.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bansätia may have also been written as bansætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back