Bansätia

Old Swedish Dictionary - bansätia

Meaning of Old Swedish word "bansätia" (or bansætia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bansätia Old Swedish word can mean:

bansätia (bansætia)
sätta i bann, bannlysa; fördöma. " bandhsatto han ok hans willu" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 394. - förbanna. han är wälsignahder som lthu wälsignadhe oc han bantzsatter som thu bantzsatte MB 1: 412. ib 415. " at gudh alzmäktogher haffde bansat stadhen" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 174. - part. pret. bansatter,
bansätia (bansætia)
1) förbannad. " öpte þöm alla vara bansatta" Bu 187. " äst thu bantzatter i bland all diwr" MB 1: 161. ib 261, 405, 482, 2: 15.
bansätia (bansætia)
2) fördömlig, skändlig. brände bansatta kärling Bu 136. som viþ bansat bloþ är saMBunden (ex genere impiorum) ib 520. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 244. Bo 166. MB 2: 294. banzsattir osidhir Bir 2: 71. Su 409, 421. alz wärsta diwr oc bansattasta diwr hawer riwith. .. min son MB 1: 232.
bansätia (bansætia)
3) galen, dåraktig. " hui äst þu Sua bansatter (Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil vansinnugher 977) at þu ueter. .. heþpar þinom afguþum ok handauärkom" Bu 188.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bansätia may have also been written as bansætia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bandhsätia.
  • bantzätia.
  • banzsätia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚿᛋᛅᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back