Bär

Old Swedish Dictionary - bär

Meaning of Old Swedish word "bär" (or bær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bär (bær)
bär. " " Gr 283. "Bir 4: 62, 63. LB 4: 341, 353, 9: 114. Jfr dyr-, ene-, häg-, hälagh-, iordh-, kirse-, lagher-, vin-bär.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bär may have also been written as bær

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back