Bar

Old Swedish Dictionary - bar

Meaning of Old Swedish word "bar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bar Old Swedish word can mean:

bar
L.
bar
1) bar, blottad, naken. han fik hänne en STen (oc) badh binda widh hänna bara horandh vnder STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhum STenianus. Se Lg.">Bil 289. " sa han alrigh hänna baran likama" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 297. " holde thz SOm bart wara halsenom" MB 1: 213. " ga baru hofdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 248. mz barom fotomen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 37. " a baru iordhinne" ib 44. vndir barom hiMBle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 292. " eeth gylth barth swärd" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 140. ST 355. " hwilkin SOm sömar sko swa ath j STyk synis barth" SO 20. " bar STyk nidhan wriSTa liggia j sama bruthum SOm j bart STyk j SOlna söme ib. iij barSTyk ib. "
bar
2) obetäckt, utan skydd. gömin sin likame at han wari ey baar for (nudum sit pro) thera STiertom Bir 1: 262.
bar
3) uppenbar, funnen på bar gärning. bar ok aatakin SD 4: 466 (1335). är tiufnader inne och ey bar j handen tagin SO 294. -- Jfr opinbar.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • baar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back