Bar

Old Swedish Dictionary - bar

Meaning of Old Swedish word "bar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bar Old Swedish word can mean:

bar
1) stång. en qwist mz sit wiin baaro twe män a enne baar (vecte MB 1: 400. - stång eller skifva af metall. fäm barä copar skulu vara i hwariom smahärþ SD 5: 637 (1347). ib 638.
bar
2) ginbalk (i ett sköldemäRKe). konungsins baner war ther vtstikkat eth gylt leon mz tre hvita bara RK 1: 1398 (i berättelsen om konung RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgers bröllop år 1298).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baar.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back