Bar

Old Swedish Dictionary - bar

Meaning of Old Swedish word "bar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bar
eg. det hvarpå något bäres, bår. " baros o före a barom" Lg.">Bu 520. - särsk. likbår. han wardh. .. fördher a bar dödher Lg.">Bil 275. Lg.">Bu 419. Lg 37. Bo 71. Al 2794. RK 1: 4268, 3: 4868. - Jfr lik-, rossa-, sten-bar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baar RK 1: 4268 ; Al 2794 ; Lg 37),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back