Bärättir

Old Swedish Dictionary - bärättir

Meaning of Old Swedish word "bärättir" (or bærættir) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bärättir (bærættir)
godhir rättir konungir gör ok bärättir sith landh (gör ok bärättir för gör bätra? möjl. bärättir för berättir, upprättar, i hvilket fall gör ok utgår; Bure: godhr witur kunungr bätra sit land 57) KS fragm. 15.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bärättir may have also been written as bærættir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚱᛅᛏᛏᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back