Barbördher

Old Swedish Dictionary - barbördher

Meaning of Old Swedish word "barbördher" (or barbørdher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barbördher (barbørdher)
barbaka, utan sadel. sik skindade huar aff staden wth somme barbörde ok sommi till fotha RK 1: (sfgn) s. 186.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so barbördher may have also been written as barbørdher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᛒᚯᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back