Bardaghi

Old Swedish Dictionary - bardaghi

Meaning of Old Swedish word "bardaghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bardaghi Old Swedish word can mean:

bardaghi
L.
bardaghi
1) slag. " firi saar ok bardagä" SD 5: 671 (1347, nyare afskr.). tha bardagh (verbera) mötha Bil 556. MB 1: 132, 366. MP 2: 246. Bir 4: 124.
bardaghi
2) straff, plåga. " sidhan aterwände gudz bardaghe (plaga) aff folkeno" MB 1: 406. ib 163.
bardaghi
3) strid. var mikin bardaghi saman sattar mällan heþna ok kristna manna Bu 176. " hioldo första bardaghan mot kunugenom af granat" ib 177. KS 63 (156, 69). Al 8444. Jfr hälgha-, hälghudagha-bardaghi. --

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bardhaghi: -a MB 1: 366),
  • bardagh böter ,
  • bardagha thiut
  • -tywt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚦᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back