Bardh

Old Swedish Dictionary - bardh

Meaning of Old Swedish word "bardh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bardh
? skansverk?, av såväl belägrande som försvarande till skyDD använd ställning av trä?, i syn. dylikt skyDD kring kanon, kanonskyDD? Se Ark. f. Nord. Fil. 48: 63 f. iij (3) mark som han hade giffuit timbernannom pa barden SSkb 29 (1501-02). vtgiffuit timbermannom for barden then stora ib 30 (1501-02). suman löper xvij (17) mark pa then stora baarden ib. bönder fornögdes meth !UDDA_TECKEN? (1/2) mark fore ath the hulpo baarden fram til slottit ib. fore baarden pa torgith stode techtes ib 31 (1501-02). fornögdes her nielz scriffuer meth twa mark fore barden foe norre porth ib 33 (1501-02). v. (5) men som elden tendhe pa baarden wijdh slottit v mark ib 34 (1501-02). x öre foe ij (2) barda fördes vestan til lib 79 (1501-03). - Jfr byssobardh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • baard.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back