Barfötter

Old Swedish Dictionary - barfötter

Meaning of Old Swedish word "barfötter" (or barføtter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barfötter (barføtter)
barfota. " lösgiruþer ok barfötter" SR 44. lät thoman standa barfötan a brännande iärne Lg.">Bu 188. " hon war barfööt" KL 248. " the. .. mötto hanum barfötte" Lg.">Bil 118. ib 479, 723. SD 6: 156 (1349? gammal afskr.). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 36, 105. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 19. VKR 66. Lg 3: 671. RK 1: 3870. Di 204. barföttubröþrum (barfotabröder) i stockholme SD 5: 565 (1346). " allom barfötubröþrum i scane" ib 566. " thz KLoster gaff han barfötta bröder" RK 1: 1196. ib 2516, 3067. " eth gudz hwss ther barfötte bröder ower radha" ib 4438.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so barfötter may have also been written as barføtter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • barföter.
  • barfot Di 204 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚠᚯᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back