Barfridh

Old Swedish Dictionary - barfridh

Meaning of Old Swedish word "barfridh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barfridh Old Swedish word can mean:

barfridh
torn.
barfridh
1) flyttbart torn, afsedt att innesluta beväpnade krigare och att nyttjas vid angrepp, i sht vid belägrandet el. STormandet af fäSTningar. ginSTan loth engelbrecht en flota byggia. .. vppo then flota eth bergfrid slögt thz war wel fäm rwma högt STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1118. ib 1120. " hafdhe mz sik mang SToor dywr som kallas phila oc hwart dyuirt bar eet barfridh oppa sinom ryg, bygt aff tiMBir oc iärn, oppa hwario barfridh waro xxx wämpte män mz fulle wärio" ST 624. ib 215.
barfridh
2) till skydd och försvar bygdt torn, vanligen i förbindelse med fäSTningsmuren. vpa then graff ther STod en gardh ok atta bardrfriid med wiikskard STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1547. - STundom utgjordes fäSTningen endaST af ett barfridh, i följd hvaraf ordet förekommer också i den allmänna betydelsen: borg, slott. at byggia barfridh älla fäSTe BSH 1: 195 (1387). " judas öwir gaff barfridit (arcem)" MB 2: 237. ib 250. " barfredit j syon" ib 252. - torn uppbygt af de belägrande såsom förskansning. bygde barfrid pa skinnare cleppa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5964. ib 6210.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bardfriid RK 1: 1547.
  • barfred: fredit MB 2: 252. bergfridRK2: 1118, 1120),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚠᚱᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back