Bäria

Old Swedish Dictionary - bäria

Meaning of Old Swedish word "bäria" (or bæria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bäria (bæria)
slå. "barþes opt af heþnom faþer" Lg.">Bu 525. lät gripa sma suenen ok bäria mz stangom ib. " lätu han lifua hAlfdödhan illa bardhan" Lg.">Bil 282. ib 413. Lg.">Bu 140. MB 1: 288, 413. MP 2: 249. Fl 1030. Iv 1427, 2069. Al 3462. RK 2: 7629, 3: (sista forts.) 4713. Lg 3: 16. Lgren. 1875.">LfK 147. " judha gripa mannin. .. sla ok bäria" Lg.">Bil 311. MB 1: 280. " bardhe jak mik for mit bryst" Lg.">Bil 455. " bardhe swenen i hääl" MB 1: 164. - käMPa, strida. ther war ey got mothe bäria RK 2: 3096. wille saa mz ryzom bäria ib 3: 3962.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bäria may have also been written as bæria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • berrya RK 3: 4192.
  • bärgia RK 3: (sista forts.) 4743.
  • bära Bu 140.
  • bär: bärs Di 91.
  • barþer) ,
  • bäria sik , slås, strida. akta siik mz ryzer bärya RK 3: 3628. ib 4192. " börya the segh jnbyrdis bärya" PM 19.
  • bärias , slås, strida. droghos opta oc bardos Bil 776. Iv 249, 2481, 4906. Di 75. " war swa bradher at bärias" Bil 564. KS 75 (185, 82). " ij maghin ey bärias een vidher three" Iv 2764. ib 4554. Di 281. " ey thänkir gota konungir bärias mz teridacio" Gr 268. Di 90, 91. - Jfr ben-, þräl-bäria samt for-, half-, o-barþer.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back