Bärirska

Old Swedish Dictionary - bärirska

Meaning of Old Swedish word "bärirska" (or bærirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bärirska (bærirska)
vårderska, sköterska; jordegumma. i then stadhen (ɔ hos Johannes döparens moder) stodh maria stadugh tre manadha oc wardher förelöparans bärerska (fique nati preconis gerula), thz är iorddagumma JMÖ 197. - Jfr vatn-, vatu-bärirska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bärirska may have also been written as bærirska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -erska )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛅᚱᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back