Barker

Old Swedish Dictionary - barker

Meaning of Old Swedish word "barker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barker
bark. "ey är GOth stinga hand mällom trä ok barken" GO 611. MB 1: 223. Pa 5. MD (S) 256. SO 20, 22. Jfr alvidha-, asPa-, brakvidha-, eke-, hylle-, häggia-, kanel-, midhal-, mällom-, pila-, röna-, trä-, äle-barker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • barkakonunger ,
  • barkalöpa ,
  • barkalöpning ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back