Barmhärtoghet

Old Swedish Dictionary - barmhärtoghet

Meaning of Old Swedish word "barmhärtoghet" (or barmhærtoghet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

barmhärtoghet (barmhærtoghet)
medlidande, barmhertighet. " for nokre ömko sculdh äller barmhärtoghet" Ansg 187. " at han swa STora barmhärtogheth hafdhe ofwir sin fiandra" ST 523. Su 255, 379. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 669, 3: 61, 346. STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 4, 70.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so barmhärtoghet may have also been written as barmhærtoghet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • barmhertigheet Lg 3: 61.
  • barmhiärtoghet JP 70.
  • barmhiärtogheth ib 4.
  • barmhjertoghet Lg 3: 346),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᛆᚱᛘᚼᛅᚱᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back